คนนี้สั่งมา….(อาจารย์คณิตศาสตร์ที่หน้ตาดีที่สุดในโลก)


ไพรวัล ดวงตา

ชื่อ : ไพรวัล  ดวงตา
ชื่อเล่น : โอด
อีเมล์ : krupraiwan@gmail.com
เกิด : 1 กรกฎาคม 2523  ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก
ที่อยู่ : 123 หมู่ 6 บ้านนาสะแบง ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทร.045-789101

ไพรวัลย์ มีชื่อจริงว่า สมนึก  นิลเขียว เป็นชาวบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เขาเป็นผู้ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอย่างมาก และร้องเพลงนำในภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง….นั่นเป็นประวัติของ ไพรวัลย์  ลูกเพชร  ซึ่งผมไม่ใช่…

ผมชื่อว่า ไพรวัล  ดวงตา  มักจะมีคนยัดเยียดนามสกุลให้เสมอเมื่อเอ่ยชื่อว่า  ไพรวัล ต่อด้วย ลูกเพชร  ผมเป็นคนจังหวัดยโสธร  ช่วงที่ผมเกิดภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง  นำแสดงโดยมิตร  ชัยบัญชา  ดังมาก  ซึ่งไพรวัลย์  ลูกเพชร  ร้องเพลงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้  อีกทั้งคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว  ดังนั้นนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ  ไพรวัล  ดวงตา  แต่สำหรับตัวผมเองก็เป็นคนชอบร้องเพลงและฟังเพลงลูกทุ่ง  โดยนักร้องที่ผมชื่นชมมีมากมายหนึ่งนั้นนั้นก็มี ไพรวัลย์  ลูกเพชร  รวมอยู่ด้วย  โดยเฉพาะเพลง “เสียงจากไพรวัลย์”  ที่ร้องว่า …ฝากเพลงนี้ไปถึงแฟน  อยู่คนละแดนเหนือใต้ได้สุขสันต์  นี่เสียงไพรวัลย์  เคยกล่อมขวัญเมื่อยามนิทรา……

 การศึกษา

2554 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี
2549 : Certificate  in “Strengthening Teachers’Capability in the use of ICT”  at Nanyang Polytechnic, Singapore
2546 : ประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542 – 2545 : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  และคณะศึกษาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ด้วยทุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดจาก DTAC
2536 – 2541 : มัธยมศึกษา (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ประวัติการศึกษา ถ้าจะเรียบเรียงตั้งแต่ชั้นประถม เรียนประถมโรงเรียนบ้านนาหลู่  จังหวัดยโสธร เรียนชั้นมัธยมโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  จังหวัดยโสธร และสอบเอ็นทรานซ์ได้คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รุ่น 4 พักอยู่หอของมหาวิทยาลัย  ตลอด 4 ปี เป็นชีวิตที่มีสีสันมาก ได้รู้จักกับบางคำที่สถานเรียนบางแห่งไม่มี เช่น SOTUS

Seniority  คือ การเคารพผู้อาวุโส หรือการสำนึกในความเป็นน้องซึ่งเยาว์กว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ เมื่อรุ่นน้องเจียมในความเยาว์กว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ และประพฤติอ่อนน้อม เพื่อน้อมรับการสั่งสอนจากผู้ที่มีอาวุโสกว่า

Order คือ การปฏิบัติตามระเบียบวินัย เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนจำนวนมาก เมื่อจะทำงานใหญ่จึงจำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ต้องมีผู้นำและผู้ตามเป็นลำดับ การพาคนหมู่มากไปสู่ความสำเร็จได้ จำต้องมีระเบียบและรักษาวินัย

Tradition คือ การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี มีภาคภูมิใจในธรรมเนียมประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา คุณงามความดีของธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ได้หล่อหลอมต่อเนื่องมาจากรุ่นก่อน ๆ สู่รุ่นน้อง และทำให้ทราบว่าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน

Unity คือ การเป็นหนึ่งเดียว หรือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน มีใจมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกัน

Spirit คือ การฝึกจิตใจ การเสียสละกายและใจ มีน้ำใจเพื่อสังคม ให้กล้าทำในสิ่งที่ถูก ที่เป็นธรรมยืนอยู่ได้ในกระแสเชี่ยวของสังคมด้วยความนับถือในธรรมของตนเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s