กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่่่อการศึกษาไทย


  รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งบันทึกข้อตกลง MOU และเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555  
  ประกาศ เรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กรอ. ปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 3)  
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan(สำหรับสถานศึกษา) 
  แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการค้ำประกัน 
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา(กรอ.) กับ (สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ) 
  ธนาคารกรุงไทย ประกาศผลการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2554 และเลขที่บัญชีของสถานศึกษาสำหรับโอนเงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  ประกาศสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ และผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย  
  ธนาคารกรุงไทย จับสลากมอบโชคผู้ชำระหนี้ กยศ. 
  ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ปีการศึกษา 2555 
MORE…
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นองค์กรการเงินชั้นนำ 
มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทย 

MORE…
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทรศัพท์ 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470
   
Thailand Web Stat
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s