ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย Dictionary English – Thai


ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย Dictionary English – Thai

 

แนะนำ English <> Thai Dictionary App สำหรับ iPhone

ดิกชันนารี อังกฤษ ไทย ฟรีๆ ไม่มีโฆษณา

 
 

 

 
 
 

make up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

 
 
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : สร้าง 
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำ

2. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : ชดเชย (เวลาหรือเงิน) 
Synonym : make good
คำที่เกี่ยวข้อง : ทดแทน

3. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : สร้าง 
Synonym : dream upthink up
คำที่เกี่ยวข้อง : นึกเอาเอง

4. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : แต่งหน้า 

5. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : เป็นส่วนของ 
คำที่เกี่ยวข้อง : เติมให้เต็ม (จำนวน)

6. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : จัดไว้ด้วยกัน 
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดไว้เป็นระเบียบ

7. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม 

8. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : เตรียมอาหาร 

9. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน) 
Synonym : patch upstitch up
คำที่เกี่ยวข้อง : กลับมาดีกัน

10. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : เติมเชื้อฟืน 

11. make up [phrasal verb, กริยาวลี] 
คำแปล/ความหมาย : สอบซ่อม 
คำที่เกี่ยวข้อง : เรียนชดเชย, เรียนเพิ่มเติม

 
 

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does make up mean?
The meaning of make up .
1. make up [verb
Definition : form or compose
Synonym : becompriseconstituterepresent
ตัวอย่างประโยค
This money is my only income.
The stone wall was the backdrop for the performance.
These constitute my entire belonging.
The children made up the chorus.
This sum represents my entire income for a year.
These few men comprise his entire army.

2. make up [verb
Definition : devise or compose
ตัวอย่างประโยค
This designer makes up our Spring collections.

3. make up [verb
Definition : do or give something to somebody in return
Synonym : compensatepaypay off
ตัวอย่างประโยค
Does she pay you for the work you are doing?.

4. make up [verb
Definition : make up work that was missed due to absence at a later point
Synonym : catch up with
ตัวอย่างประโยค
I have to make up a French exam.
Can I catch up with the material or is it too late?.

5. make up [verb
Definition : make up something artificial or untrue
Synonym : cook upfabricateinventmanufacture

6. make up [verb
Definition : put in order or neaten
Synonym : make
ตัวอย่างประโยค
Make the bed.
Make up a room.

7. make up [verb
Definition : adjust for
Synonym : compensatecorrectcounterbalanceeven offeven outeven up
ตัวอย่างประโยค
Engineers will work to correct the effects or air resistance.

8. make up [verb
Definition : come to terms
Synonym : conciliatepatch upreconcilesettle
ตัวอย่างประโยค
After some discussion we finally made up.

9. make up [verb
Definition : apply make-up or cosmetics to one’s face to appear prettier
ตัวอย่างประโยค
She makes herself up every morning.

10. make-up [noun
Definition : an event that is substituted for a previously cancelled event
Synonym : make-upmakeup
ตัวอย่างประโยค
He missed the test and had to take a makeup.
The two teams played a makeup one week later.

11. make-up [noun
Definition : the way in which someone or something is composed
Synonym : compositionconstitutionmake-upmakeupphysical composition

12. make-up [noun
Definition : cosmetics applied to the face to improve or change your appearance
Synonym : make-upmakeupwar paint

13. makeup [noun
Definition : cosmetics applied to the face to improve or change your appearance
Synonym : make-upmakeupwar paint

14. makeup [noun
Definition : an event that is substituted for a previously cancelled event
Synonym : make-upmakeup
ตัวอย่างประโยค
He missed the test and had to take a makeup.
The two teams played a makeup one week later.

15. makeup [noun
Definition : the way in which someone or something is composed
Synonym : compositionconstitutionmake-upmakeupphysical composition

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s