นิทานภาษาอังกฤษ


 

 

 

 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นิทานอีสปเรื่อง ลาบรรทุกเกลือ (The Ass Loaded with Salt)

 
The Ass Loaded with Salt

นิทานอีสปเรื่อง ลาบรรทุกเกลือ

There was once a huckster who kept an ass, and when he heard that some cheap salt was being sold at the seaside, he drove his ass there to buy some. After having loaded the ass with as much salt as it could carry, the huckster drove him home alongside a slippery ledge of rock, until the ass accidentally fell into the river below. 

นิทานอีสปเรื่อง ลาบรรทุกเกลือ

When the salt dissolved, the ass was relieved of his burden so that he reached the bank with ease. Then he continued his journey, light in body and spirit. 

นิทานอีสปเรื่อง ลาบรรทุกเกลือ

Sometime later, the huckster set off for the seashore for some more salt and loaded the ass, if possible, with even more salt than before. On their way home, they crossed the river into which the ass had previously fallen, and this time he slipped into the water on purpose. Once again the salt dissolved, and the ass was relieved of his load. 
 

นิทานอีสปเรื่อง ลาบรรทุกเกลือ

Disturbed by the loss of the salt, the huckster tried to think of a way to cure his ass from performing this trick. So, on his next journey to the coast, he placed a load of sponges on the beast. When they arrived at the same river as before, the ass was up to his old tricks and rolled himself into the water. But the sponges became soaking wet, and the ass discovered to his dismay that his burden had doubled its weight instead of getting lighter. 
                                       
                            “The same ploy will not suit all circumstances.”

 

นิทานเรื่อง ลาบรรทุกเกลือ (The Ass Loaded with Salt)
There was once a huckster who kept an ass, and when he heard that some cheap salt was being sold at the seaside, he drove his ass there to buy some.
พ่อค้าเร่คนหนึ่ง ได้พาลาของเขาไปที่ชายทะเลเพื่อซื้อเกลือเพราะได้ยินมาว่ามีเกลือราคาถูกขายที่นั่น 

After having loaded the ass with as much salt as it could carry, the huckster drove him home alongside a slippery ledge of rock, until the ass accidentally fell into the river below. When the salt dissolved, the ass was relieved of his burden so that he reached the bank with ease. Then he continued his journey, light in body and spirit. 
หลังจากที่ได้บรรทุกเกลือจำนวนมากบนหลังของลา เขาจูงลาไปตามทางที่มีหินลื่น จนลาก้าวพลาดล้มลงไปในแม่น้ำโดยบังเอิญ พอลุกขึ้นมา ของที่บรรทุกมานั้น เบาขึ้นเป็นอันมาก เพราะน้ำทำให้เกลือในกระสอบละลายไป

Sometime later, the huckster set off for the seashore for some more salt and loaded the ass, if possible, with even more salt than before. On their way home, they crossed the river into which the ass had previously fallen, and this time he slipped into the water on purpose. Once again the salt dissolved, and the ass was relieved of his load.
ต่อมาพ่อค้าเร่กลับมาซื้อเกลือใหม่ และบรรทุกเกลือจำนวนมากกว่าเก่า เมื่อมาถึงลำธาร เขาเดินข้ามแม่น้ำที่ลาล้มลงไปเมื่อคราวที่แล้ว ลาแกล้งล้มลงที่จุดเดิมเพื่อให้เกลือละลายน้ำ เมื่อยืนขึ้นทำให้น้ำหนักของเกลือที่บรรทุกมาจึงลดลง

Disturbed by the loss of the salt, the huckster tried to think of a way to cure his ass from performing this trick. So, on his next journey to the coast, he placed a load of sponges on the beast. When they arrived at the same river as before, the ass was up to his old tricks and rolled himself into the water. But the sponges became soaking wet, and the ass discovered to his dismay that his burden had doubled its weight instead of getting lighter.
เมื่อปริมาณเกลือที่ทุกมาลดลงไปมาก พ่อค้าเร่ จึงได้เห็นเล่ห์กลของลา และพามันกลับมาที่ชายทะเลอีกเป็นครั้งที่สาม คราวนี้ เขาซื้อสินค้าที่เป็นฟองน้ำแทนที่จะซื้อเกลือ เมื่อมาถึงแม่น้ำสายเดิม ลาเล่นเกมโง่ๆ อีกครั้ง ด้วยการแกล้งล้มลง ฟองน้ำที่บรรทุกมานั้นได้ดูดซับน้ำจนอิ่มตัว ทำให้น้ำหนักที่บรรทุกมาเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าแทนที่จะลดลง 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
“The same ploy will not suit all circumstances.”
“เล่ห์วิธีการหลอกแบบเดียวกันไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกเหตุการณ์”

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
huckster (n.) = พ่อค้าเร่ 
seaside (n.) = ชายทะเล 
slippery (adj.) = ลื่น 
dissolve (v.) = ละลาย 
burden (n.) = ภาระ 
seashore (n.) = ชายทะเล 
previously (adv.) = แต่ก่อน 
purpose (n.) = จุดประสงค์ 
disturb (v.) = รบกวน 
journey (n.) = การเดินทาง 
discover (v.) = ค้นพบ
dismay (n.) = ความท้อใจ 
circumstance (n.) = เหตุการณ์ 
ploy (n.) = แผนการ, วิธีการ

Credit by : http://sukumal.brinkster.net

 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิทานอีสปเรื่องนกกระสากับห่าน (The Goose and The Stork)

 
 

The Goose and The Stork

นิทานอีสปเรื่องนกกระสากับห่าน

There were a goose and a stork living at a big pond. They were close friends and always looked for food together. One day while the two birds were walking along the pond, there was a heron flying passed them. “Friends, there is another pond over there. It is full of shrimps, shells, crabs and fish,” said the heron. 

So, the goose and the stork flew to the pond which the heron had told them about. At the pond, there was really a lot of food. The goose ate a lot of food while the stork ate just enough to fill himself. “We rarely find a place which is full of food like this. Why do you eat so little?” the goose asked his friend. Oh, I’m full. If I eat too much, I’m afraid that I cannot fly back,” answered the stork. “But I can eat a lot more,” the goose said and went on eating. 

At the moment, there was a hunter who came by and saw the two birds. The hunter immediately aimed his arrow at the goose and the stork. By chance, the stork saw the hunter. It cried out to warn the goose before it flew away. The goose who had eaten too much could not fly. It was finally shot by the hunter. 

 

                                    “Greediness may lead to dangers”

นิทานอีสปเรื่องนกกระสากับห่าน

นิทานเรื่อง ห่านกับนกกระสา (The Goose and The Stork)
There were a goose and a stork living at a big pond. They were close friends and always looked for food together.
ที่ริมหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นที่อาศัยของห่านและนกกระสาทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน และมักออกหากินด้วยกันเสมอ 

One day while the two birds were walking along the pond, there was a heron flying passed them. “Friends, there is another pond over there. It is full of shrimps, shells, crabs and fish,” said the heron.
วันหนึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเลียบหนองน้ำอยู่ มีนกกระยางตัวหนึ่งบินผ่านมา “นี่แน่ะเพื่อน ตรงโน้นมีหนองน้ำอีกแห่งหนึ่งที่นั่นมีกุ้ง หอย ปู ปลา เยอะแยะเชียว” นกกระยางบอก 

So, the goose and the stork flew to the pond which the heron had told them about. At the pond, there was really a lot of food.
นกกระสาและห่านจึงพากันบินไปยังหนองน้ำตามคำบอกเล่าของนกกระยาง ที่หนองน้ำแห่งนั้นมีอาหารอุดมสมบูรณ์จริงตามที่นกกระยางพูด 

The goose ate a lot of food while the stork ate just enough to fill himself. “We rarely find a place which is full of food like this. Why do you eat so little?” the goose asked his friend. Oh, I’m full. If I eat too much, I’m afraid that I cannot fly back,” answered the stork. 
ห่านนั้นกินอาหารมากจนพุงกางในขณะที่นกกระสากินพออิ่ม “นานๆ ถึงจะพบแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ ทำไมท่านถึงกินเพียงนิดเดียวล่ะ” ห่านถาม “ข้าอิ่มแล้ว ถ้ากินมากเกินไป ข้ากลัวว่าจะบินกลับไม่ไหว” นกกระสาตอบ 

“But I can eat a lot more,” the goose said and went on eating. At the moment, there was a hunter who came by and saw the two birds. The hunter immediately aimed his arrow at the goose and the stork. By chance, the stork saw the hunter. It cried out to warn the goose before it flew away. The goose who had eaten too much could not fly. It was finally shot by the hunter.
“แต่ข้ายังกินได้อีกเยอะ” ห่านพูดแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินต่อไป ขณะนั้นมีนายพรานคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นนกทั้งสองเข้า นายพรานจึงยกธนูขึ้นเล็งไปที่นกสองตัวนั้นทันที นกกระสาบังเอิญเหลือบมาเห็นนายพรานเข้าพอดี จึงร้องเตือนห่านก่อนที่ตัวเองจะรีบบินหนีไป ห่านซึ่งกินอาหารมากเกินไปจนบินหนีไม่ไหวมันจึงถูกนายพรานยิงตายในที่สุด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Greediness may lead to dangers”
“ความโลภ ความไม่รู้จักพอ อาจนำภัยมาสู่ตนได้”

Vocabularies
a lot of (n.)  =  จำนวนมาก 
rarely (adv.)  =  นานๆ ครั้ง
danger (n.)   =  อันตราย
too much (adv.)  =  มากเกินพอ
hunter (n.)  =  นายพราน
immediately (adv.)  =  ทันทีทันใด
arrow (n.)  =  ลูกธนู
by chance (adv.)  =  โดยบังเอิญ
lead to (PHRV) =  นำไปพบกับ

 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เพลง Perfect Fan (แฟนที่ยอดเยี่ยม)

 
เพลงภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลและ MV
ขอมอบเพลงนี้แด่แม่ทุก ๆ คน
เพลง Perfect Fan (แฟนที่ยอดเยี่ยม)
ศิลปิน Backstreet boy
อัลบั้ม unknow

It takes a lot to know What is love.     ใช้เวลาแสนนานกว่าจะรู้ว่ารักคืออะไร
It’s Not The Big Things But The Little Things.     
มันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่กลับเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยเท่านั้น
That Can Mean Enough.    ซึ่งให้ความหมายเพียงพอแล้ว
A Lot Of Prayers To Get Me Through.     
คนจำนวนมากอธิฐานเพื่อให้ผมผ่านพ้นมันไป
And There Is Never A Day That Passes By.     
และไม่เคยมีสักวันที่ผมจะผ่านมันไปได้
I Don’t Think Of You.     โดยที่ผมไม่คิดถึงคุณ
You Were Always There For Me.     คุณอยู่ตรงนั่นเพื่อผมเสมอ
Pushing Me And Guiding Me     ผลักดันและชี้แนะผม
Always To Succeed.       เพื่อให้ผมประสบความสำเร็จอยู่เสมอ

You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า
When I Was Young Just How To Grow.     
ผมจะเติบโตอย่างไรในตอนที่ผมเป็นเด็ก
You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ถึง
Everything That I Should Know.     ทุก ๆ สิ่งที่ผมควรรู้
You Showed Me คุณแสดงให้ผมรู้ว่า
Just How To Walk Without Your Hands.     
ผมจะต้องเดินอย่างไรหากไม่มีมือทั้งสองของคุณคอยประคอง
’cause Mom You Always Were     เพราะแม่จะอยู่เสมอ
The Perfect Fan.     แฟนที่ยอดเยี่ยมของผม

God Has Been So Good.     พระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐ
Blessing Me With A Family     อวยพรให้ผมและครอบครัว
Who Did All They Could.     ผู้ที่ทำทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้
And I’ve Had Many Years Of Grace.     
และทำให้ผมได้มีความงดงามอยู่หลายปี
And It Flatters Me When I See A Smile On Your Face.     
และมันช่างสวยงามมากเมื่อผมได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณ
I Wanna Thank You For What You’ve Done.     
ผมต้องการขอบคุณในสิ่งที่คุณได้ทำให้
In Hopes I Can Give Back To You     
ผมหวังว่าผมสามารถกลับไปหาคุณได้
And Be The Perfect Son.     และเป็นลูกที่ดี

You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า
When I Was Young Just How To Grow.     
ผมจะเติบโตอย่างไรในตอนที่ผมเป็นเด็ก
You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ถึง
Everything That I Should Know.     ทุก ๆ สิ่งที่ผมควรรู้
You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า
Just How To Walk Without Your Hands.     
ผมจะต้องเดินอย่างไรหากไม่มีมือทั้งสองของคุณคอยประคอง
’cause Mom You Always Were     เพราะแม่จะอยู่เสมอ
The Perfect Fan.     แฟนที่ยอดเยี่ยมของผม

You Showed Me How To Love.     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า รักอย่างไร
You Showed Me How To Love.     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า รักอย่างไร
You Showed Me How To Care.     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า ห่วงใยอย่างไร
You Showed Me How To Care.     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า ห่วงใยอย่างไร
And You Showed Me That You Would.     และคุณก็ทำให้ผมดู
Always Be There.     อยู่ที่นั่นเสมอ
Always Be There.     อยู่ที่นั่นเสมอ
I Wanna Thank You For That Time      
ผมต้องการขอบคุณสำหรับเวลานั้น
And I’m Proud To Say You’re Mine.     
และผมก็ภูมิใจที่ได้พูดว่าคุณคือแม่ของผม

You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า
When I Was Young Just How To Grow.     
ผมจะเติบโตอย่างไรในตอนที่ผมเป็นเด็ก
You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ถึง
Everything That I Should Know.     ทุก ๆ สิ่งที่ผมควรรู้
You Showed Me     คุณแสดงให้ผมรู้ว่า
Just How To Walk Without Your Hands.     
ผมจะต้องเดินอย่างไรหากไม่มีมือทั้งสองของคุณคอยประคอง
’cause Mom You Always Were     เพราะแม่จะอยู่เสมอ
The Perfect Fan.     แฟนที่ยอดเยี่ยมของผม

’cause Mom You Always Were     เพราะแม่ยังอยู่เสมอ
Mom You Always Were     แม่ยังอยู่เสมอ
Mom You Always Were     แม่ยังอยู่เสมอ
You Know You Always Were     คุณรู้ว่าคุณยังอยู่เสมอ
’cause Mom You Always Were The Perfect Fan.     
เพราะแม่คือแฟนที่ยอดเยี่ยมเสมอ

I Love You Mom.     ผมรักแม่ครับ

 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นิทานอีสปเรื่องชายชรากับลาโง่ (The Old Man and The Silly Donkey)

 
The Old Man and The Silly Donkey

 A long time ago, there was an old man who had a donkey and a puppy. The donkey lived in a good stable and had very good food to eat. But the man made him do hard work everyday. The puppy lived in the house doing nothing. It liked to jump and sit on the old man’s lap and it liked to lick the man’s face. The old man would laugh joyfully and fed the puppy with cake and milk.   

The donkey saw this and was jealous. The donkey began to compare himself with the puppy. 
“I have to work very hard while the puppy plays all the time,” the donkey thought. “If I behave the same way, perhaps the old man may like me too,” the donkey thought. So the next morning, while the old man was eating his breakfast, the donkey walked into the house. He ran around the table and tried to lick the old man’s face. As the donkey was bigger than the puppy, he knocked over and broke a jug full of water and a cup of honey. The old man was very angry. He picked up a big stick and hit the donkey. The silly donkey ran away in pain. The old man punished the donkey by not giving him any food. He had to stand in the sun and rain the whole day. “What a silly donkey I am!” From now, I will not do this again so that I will not be punished,” he said to himself. 
                                      
                                    “Think before you leap.”
 

 

นิทานเรื่องชายชรากับลาโง่ (The Old Man and The Silly Donkey) 
A long time ago, there was an old man who had a donkey and a puppy. The donkey lived in a good stable and had very good food to eat. But the man made him do hard work everyday.
นานมาแล้ว มีชายชราคนหนึ่งเลี้ยงลาและลูกสุนัขไว้อย่างละตัว ลาถูกจัดให้อยู่ในคอกที่ดี และมีอาหารดีๆ กินแต่ชายชราก็ให้มันทำงานมากมายทุกวัน 

The puppy lived in the house doing nothing. It liked to jump and sit on the old man’s lap and it liked to lick the man’s face. The old man would laugh joyfully and fed the puppy with cake and milk.
ส่วนลูกสุนัขอาศัยอยู่ในบ้าน โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย ลูกสุนัขมักกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักของชายชราแล้วชอบใช้ลิ้นเลียหน้าของเขาชายชราจะหัวเราะชอบใจ แล้วให้ขนมเค้กและนมกับลูกสุนัข 

The donkey saw this and was jealous. The donkey began to compare himself with the puppy. “I have to work very hard while the puppy plays all the time,” the donkey thought. “If I behave the same way, perhaps the old man may like me too,” the donkey thought.
เจ้าลายืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยความริษยา มันเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับลูกสุนัข “ฉันต้องทำงานหนักในขณะที่เจ้านั่นเอาแต่เล่นสนุก” มันคิดในใจ “ถ้าฉันทำกับนายอย่างนั้นบ้าง นายก็คงจะชอบใจเช่นกัน” มันคิดต่อ 

So the next morning, while the old man was eating his breakfast, the donkey walked into the house. He ran around the table and tried to lick the old man’s face.
ดังนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่ชายชรากำลังกินอาหารเช้าอยู่เจ้าลาก็รีบเดินตรงเข้าไปในบ้าน มันวิ่งไปรอบๆ โต๊ะ แล้วพยายามตะกายเอาลิ้นเลียใบหน้าของชายชรา 

As the donkey was bigger than the puppy, he knocked over and broke a jug full of water and a cup of honey. 
แต่เพราะลาตัวใหญ่กว่าลูกสุนัข มันจึงชนเหยือกน้ำและถ้วยบรรจุน้ำผึ้งตกลงมาแตก 

The old man was very angry. He picked up a big stick and hit the donkey. The silly donkey ran away in pain. The old man punished the donkey by not giving him any food. He had to stand in the sun and rain the whole day. “What a silly donkey I am!” From now, I will not do this again so that I will not be punished,” he said to himself.
ชายชราโกรธมาก เขาจึงไปหยิบไม้เรียวอันโตมาตีเจ้าลาตัวนั้น เจ้าลาโง่วิ่งหนีด้วยความเจ็บปวด มันยังถูกชายชราลงโทษโดยไม่ได้กินอาหาร และต้องยืนตากแดดตากฝนอยู่นอกคอกตลอดวัน “ข้าช่างเป็นลาที่โง่เขลาอะไรอย่างนี้ ต่อไปข้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษแบบนี้” มันบอกกับตัวเอง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Think before you leap.”
“ก่อนลงมือทำสิ่งใด ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน” 

Vocabularies 
donkey (n.) = ลา
puppy (n.) = ลูกสุนัข
stable (n.) = คอก 
lap (n.) = ตัก 
joyfully (adv.) = ชอบอกชอบใจ 
feed (v.) = ป้อน 
jealous (adv.) = อิจฉา
compare (v.) = เปรียบเทียบ
hard (adj.) = ทำงานหนัก
lick (v.) = เอาลิ้นเลีย
stick (n.) = กิ่งไม้
silly (adj.) = โง่เขลา
punish (v.) = ลงโทษ

 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นิทานอีสปเรื่อง กบสองตัว (The Two Frogs)

 
The Two Frogs
Two frogs dwelt in the same pool. When the pool dried up under the summer’s heat, they left it and set out together for another home. As they went along they chanced to pass a deep well, amply supplied with water, and when they saw it, one of the Frogs said to the other, “Let us descend and make our abode in this well: it will furnish us with shelter and food.” 

นิทานอีสปเรื่อง กบสองตัว
The other replied with greater caution, “But suppose the water should fail us. How can we getout again from so great a depth?
 

                        “A willful man will have his own way to his own hurt.”

นิทานอีสปเรื่อง กบสองตัว

นิทานเรื่อง กบสองตัว (The Two Frogs)
Two frogs dwelt in the same pool. When the pool dried up under the summer’s heat, they left it and set out together for another home.
กบสองตัวอาศัยอยู่ในสระเดียวกัน เมื่อสระน้ำแห้งลงเพราะความร้อนในฤดูร้อน กบทั้งสองก็จากไปและออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อจะหาที่อาศัยแห่งใหม่อื่นต่อไป

As they went along they chanced to pass a deep well, amply supplied with water, and when they saw it, one of the Frogs said to the other, “Let us descend and make our abode in this well: it will furnish us with shelter and food.
เมื่อทั้งสองบังเอิญเดินผ่านมาทางบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ำอยู่เต็มบ่อ กบตัวหนึ่งจึงเอ๋ยกับเพื่อนกบของมันว่า “เราจงมาอยู่กันที่นี่เถอะ ทำที่อาศัยอยู่ในบ่อแห่งนี้กันเถิดเพราะมันจะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของพวกเรา”

“The other replied with greater caution, “But suppose the water should fail us. How can we get out again from so great a depth?”
กบอีกตัวซึ่งมีความระมัดระวังมากกว่าเพื่อนของมันจึงตอบกลับไปว่า “ถ้าหากสมมติว่าน้ำเกิดไม่พออีก เราจะขึ้นไปจากบ่อที่ลึกมากแห่งนี้ได้อย่างไรเล่า”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“A willful man will have his own way to his own hurt.”
“ผู้ที่มีความมุ่งมั่นย่อมหาหนทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง”

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
dwell (v.)  =  อาศัย 
chance (v.)  =  เกิดโดยบังเอิญ
amply (adv.)  =  อุดมสมบูรณ์, มากพอ 
descend (v.)  =  ลงมา
abode (n.)  =  ที่อาศัย 
shelter (n.)  =  ที่พัก
caution (n.)  =  ระมัดระวัง 
suppose (v.)  =  สมมติ, คาดการณ์ 

 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นิทานอีสปเรื่อง แมลงวันกับไหน้ำผึ้ง (The Flies and the Honey-Pot)

 
The Flies and the Honey-Pot

นิทานอีสปเรื่อง แมลงวันกับไหน้ำผึ้ง

A number of Flies were attracted to a jar of honey which had been overturned in a housekeeper’s room, and placing their feet in it, ate greedily.  

นิทานอีสปเรื่อง แมลงวันกับไหน้ำผึ้ง

Their feet, however, became so smeared with the honey that they could not use their wings, nor release themselves, and were suffocated. Just as they were expiring, they exclaimed, “O foolish creatures that we are, for the sake of a little pleasure we have destroyed ourselves.”

                                     “Pleasure bought with pains, hurts.”

นิทานเรื่อง แมลงวันกับไหน้ำผึ้ง (The Flies and the Honey-Pot)
A number of Flies were attracted to a jar of honey which had been overturned in a housekeeper’s room, and placing their feet in it, ate greedily.
แมลงวันฝูงหนึ่งพบโถน้ำผึ่งหกตะแคงไหลนองในห้องของคนทำความสะอาด และได้เกาะลงบนน้ำผึ้งเพื่อกินอย่างตะกละตะกราม

Their feet, however, became so smeared with the honey that they could not use their wings, nor release themselves, and were suffocated. Just as they were expiring, they exclaimed, “O foolish creatures that we are, for the sake of a little pleasure we have destroyed ourselves.”
ขาของเหล่าแมลงวันติดหนึบอยู่ในน้ำผึ้งข้นเหนียว จนพวกมันไม่สามารถบินหลุดออกไปได้และหมดแรง พวกมันกำลังกำลังจะตาย และร้องอุทานขึ้นมาว่า “เพราะความโง่เขลาของพวกเราแท้ ๆ ที่หลงระเริงกับประโยชน์เพียงเล็กน้อยซึ่งทำลายตัวเราเอง”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Pleasure bought with pains, hurts.”
“ความสนุกสนานนำมาซึ่งความยากลำบากและอันตราย”

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
attract (v.)  =  ดึงดูดความสนใจ
overturn (v.)  =  พลิกคว่ำ
housekeeper (n.)  =  คนทำความสะอาดบ้าน
greedily (adv.)  =  อย่างตะกละตะกราม
smear (v.)  =  ทำให้เปื้อน
suffocate (v.)  =  ทำให้หายใจไม่ออก
exclaim (v.)  =  ร้องอุทาน
pleasure (n.)  =  ความสนุกสนาน
destroy (v.)  =  ทำลาย

 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สุภาษิตภาษาอังกฤษแปลไทย

 
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต 2 ภาษา: ไทย-อังกฤษ พร้อมความหมายและภาพประกอบ
  

Kill two birds with one stone. 
=  ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว

First come, first served.
=  มาก่อนได้ก่อน

Blood is thicker than water.
=  เลือดข้นกว่าน้ำ 

History repeats itself.
=  ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

It is better to have loved and lost than never to have loved at all.
=  อกหักดีกว่ารักไม่เป็น

Laughter is the best medicine.
=  หัวเราะ คือ ยาวิเศษ

Little things mean a lot
=  สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่

There is no place like home.
=  ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้าน

Time is money.
=  เวลาเป็นเงินเป็นทอง

 Knowledge is power.
=  ความรู้ คือ อำนาจ

 Every rule has its exception.
=  กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น

 
 
สมัครสมาชิก: บทความ (Atom)
 
 

 

 
 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s