ข้อสอบครูผู้ช่วย


ที่ รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ ทำสอบไปแล้ว แบ่งปัน
1 15894  รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ปี 2559 872 1763
2 13972  แบบทดสอบกีฬาบาสเกตบอล 30 742
3 81496  การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 13 546
4 28983  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 20 747
5 14856  ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 20 911
6 64172  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2 20 606
7 58497  แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 10714
8 17755  แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร 41 2962
9 43111  ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense 30 2321
10 75847  แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 21 5495
11 45786  แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) 30 2713
12 14365  [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 2187
13 88293  ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2558 30 5839
14 69461  ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6 40 2350
15 22539  แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 5048
16 38743  ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 1842
17 37754  แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 8347
18 75796  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม 20 2134
19 64593  แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2558 147 8093
20 43959  แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร 40 1420
21 44815  รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป 80 4508
22 32997  แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 20 8185
23 69941  ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 28 1081
24 61459  ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 29 5035
25 73675  ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 40 4850
26 67676  ข้อสอบ ONET วิชา 91 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 29 1486
27 97771  ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 30 4583
28 GEN1015  แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 37 6685
29 GEN1014  ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ 35 3184
30 GEN1013  แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 50 4015
31 GEN1012  ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 71 4732
32 GEN1011  แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 50 9419
33 GEN1010  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 50 1984
34 GEN1009  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ 31 4337
35 GEN1008  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 101 12737
36 GEN1007  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 400 3526
37 ENG1004  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text) 54 5573
38 ENG1003  ชุดข้อสอบ Present Simple Tense 1000 1604
39 SOC1004  แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียน 117 5347
40 ENG1002  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ 2178 28313
41 GEN1006  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 32 4023
42 WRK1003  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 32 1398
43 SCI1002  แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3000 3223
44 WRK1002  การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 37 1562
45 WRK1001  ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 2974
46 GEN1002  แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น) 30 1466
47 CAI1001  แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1 100 1528
48 GEN1004  แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย 41 4388
49 GEN1003  แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 54 5243
50 THA1001  แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 41 1746
51 SOC1003  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2 36 1463
52 SOC1002  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 30 1824
53 ENG1001  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 79 2134
54 SOC1001  แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา 50 1962
55 GEN1002  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537 30 1466
56 GEN1001  แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ 146 26162
Advertisements

วิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ง่ายๆ


วิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ง่ายๆ

*สามารถขยายต่อเพิ่มได้อีก  (จริงรึป่าว กลุ่มปุ๋ยโม้หรือไม ต้องไปดู..)

วัสดุอุปกรณ์ การขยายจุลินทรีย์ EM

  1. จุลินทรีย์ EM 2 ช้อนโต๊ะ
    2. กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ
    3. น้ำสะอาด 1 ลิตร

วิธีทำ

1.ผสมจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล และน้ำเข้าด้วยกัน

2.ใส่ขวดพลาสติกชนิดฝาเกลียวปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ 3 – 5 วัน
*จะเป็นหัวเชื้อขยายเป็นการนำจุลินทรีย์มาขยายให้ได้จำนวนมาก ลดต้นทุนนำไปใช้หรือขยายต่อได้อีก
( เก็บไว้ได้นาน 3 เดือน)

 

วิธีใช้
–ใช้ทำปุ๋ยน้ำ/ ฮอร์โมน /สารไล่แมล/ง และปุ๋ยแห้ง ฯลฯ
หมายเหตุ :
1. แก้ว ประมาณ 250 ซีซี
2. ช้อนโต๊ะ ประมาณ 10 ซีซี